22 вересня 2021 року (05322) 2-42-45 (кафедра) Мапа сайту
Маслова Ганна Сергіївна

Маслова Ганна Сергіївна

Завідуюча кафедрою внутрішньої медицини №1, доктор медичних наук, доцент.

Маслова Г.С. закінчила Українську медичну стоматологічну академію в 1999 році з відзнакою.

З грудня 2007 року навчалась в очній аспірантурі на кафедрі післядипломної освіти лікарів-терапевтів.

У грудні 2009 року успішно захистила кандидатську дисертацію на тему: «Особливості патогенезу, лікування та профілактики ерозивно-виразкових уражень гастродуоденальної зони у хворих на гемобластози» за спеціальністю 14.01.02 – внутрішні хвороби у спеціалізованій вченій раді Д 11.600.05 при Донецькому національному медичному університеті ім. М. Горького.

З вересня 2010 року працювала асистентом кафедри внутрішніх хвороб та медицини невідкладних станів.

З 2011 по 2014 роки працювала асистентом, з 2014 по 2017 роки – доцентом кафедри внутрішньої медицини №1

З 2017 року по теперішній час працює завідуючою кафедри внутрішньої медицини №1.

У 2021 році захистила докторську дисертацію на тему: «Патогенетичне обґрунтування диференційованого підходу до профілактики уражень печінки у хворих на гемобластози із надмірною вагою та ожирінням» за спеціальністю 14.01.02 – внутрішні хвороби у спеціалізованій вченій раді Д 44.601.02 при Полтавському державному медичному університеті.

Автор і співавтор 215 наукових праць.

Членство в іноземних організаціях: член EHA (Європейська Асоціація гематологів), ESMO (Європейська асоціація медичних онкологів), ESNM (Європейське товариство з нейрогастроентерології та моторики), член Люблінського відділення Польської академії Наук).

Член Української гастроентерологічної Асоціації. Голова Полтавського осередку Української гастроентерологічної Асоціації.

 

 

  Зв'язок з викладачем /  Communication with the teacher: maslovaas1708@gmail.com

Скрипник Ігор Миколайович

Скрипник Ігор Миколайович

доктор медичних наук, професор

Скрипник І.М. із відзнакою закінчив лікувальний факультет Полтавського Державного медичного стоматологічного інституту у 1993 році.

В 1993-1995 роках проходив інтернатуру з терапії на базі 1-ої міської клінічної лікарні м. Полтави.З 1995 року працює в академії: на посаді старшого лаборанта – з 1995 по1996 роки, асистента – з 1996 по 1998 роки. З 1998 по 2004 роки працював на посаді доцента кафедри післядипломної освіти лікарів-терапевтів. У 2000 році отримав вчене звання доцента. З 2004 по 2008 роки працював на посаді професора кафедри внутрішніх хвороб та медицини невідкладних станів. У 2005 році йому присуджено вчене звання професора. З 2008 по 2011 роки працював завідувачем кафедри внутрішніх хвороб та медицини невідкладних станів. З серпня 2011 року – завідувач кафедри внутрішньої медицини №1.

У 1996 році захистив кандидатську дисертацію на тему "Зниження резистентності слизового бар'єра шлунка при стресі і виразковій хворобі та її корекція даларгіном" (наукові керівники – професор Л.М.Тарасенко, професор М.М. Потяженко).

Докторську дисертацію на тему «Обґрунтування диференційованої патогенетичної терапії пептичної виразки у поєднанні з іншими захворюваннями органів травлення» зі спеціальності 14.01.02 – внутрішні хвороби захистив у 2003 році (наукові консультанти – професор І.І. Дегтярьова, професор Л.М.Тарасенко).

Автор і співавтор 705 наукових праць, з них 17 патентів України на винахід, 12 навчальних посібників та підручників: «Заболевания органов пищеварения» (Київ, 2000), керівництво для лікарів «Клиническая гастроэнтерология» (Москва, 2004), навчальні посібники «Хвороби печінки» (Полтава, 1996), «Внутрішні хвороби» (Київ, 1998), «Невідкладні стани у клініці внутрішніх хвороб» (Полтава, 2005), «Фармакотерапия заболеваний пищеварительной системы в практике терапевта» (2007), «Клінічна гепатологія» (2007), «Клінічна електрокардіографія» (2009, 2013), «Залізодефіцитні стани» (2010), «Клініка, неврологічні та соматичні ускладнення внаслідок вживання алкоголю» (2015).

Скрипник І.М. є розробником нових способів лікування пептичної виразки шлунка та дванадцятипалої кишки, які базуються на підвищенні резистентності слизового бар‘єра гастродуоденальної зони, дозволяючи підсилити ефективність терапії. Ним та його учнями запропоновані оригінальні методи лікування неалкогольного стеатогепатиту у поєднанні з цукровим діабетом, алкогольної хвороби печінки з урахуванням стану мікробіоценозу кишечника. В його наукових дослідженнях розкриті нові патогенетичні механізми ураження органів травлення при гемобластозах, індукованих прийомом цитостатиків, та розроблені і впроваджені нові ефективні методи їх профілактики та лікування.

Науковий напрямок: розробка методів профілактики та лікування медикаментозно-індукованих уражень внутрішніх органів (номер держреєстрації НДР 0115 U 001087; термін виконання 2015-2020 роки).

Під його керівництвом захищена 1 докторська дисертація, 6 кандидатських дисертацій та 12 магістерських робіт. В теперішній час є науковим консультантом 1 докторської і науковим керівником 5 кандидатських дисертацій.

Член науково-методичної координаційної ради МОЗ України з післядипломної освіти. Член експертної ради з клінічної медицини (внутрішні хвороби) МОН України, експертної проблемної комісії МОЗ і НАМН України з фаху «терапія». Член Європейської Асоціації з вивчення печінки, Американської гастроентерологічної Асоціації, президії правління Української гастроентерологічної Асоціації. Голова Полтавського осередку Української гастроентерологічної Асоціації.

Член спеціалізованої вченої ради по захисту докторських дисертацій Д 11.600.05 при Донецькому національному медичному університеті ім. М.Горького (2007-2014).

Член атестаційних комісій при Департаменті охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації та СКК «Миргородкурорт».

Має вищі кваліфікаційні категорії із спеціальностей: терапія, гастроентерологія, гематологія. Куратор гематологічного відділення Полтавської обласної клінічної лікарні ім. М.В. Скліфосовського, проводить консультативний прийом на базі Полтавської обласної консультативної поліклініки.

Член редколегії наукових видань «World Journal of Hepatology», «Сучасна гастроентерологія», «Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії», «Вісник проблем біології та медицини», "Clinical Gastroenterology and Hepatology. Українське видання", "Consilium Medicum. Ukraina", «Вестник клуба панкреатологов», «Питание и здоровье», міжнародного науково-практичного збірника «Нове в гематології та трансфузіології».

Учасник і доповідач багаточисельних з'їздів, конгресів, симпозіумів, семінарів, гастроентерологічних шкіл та тижнів в Україні, Росії, Казахстані, Польщі, Чехії, Болгарії, Бельгії, Голландії, Данії, Франції, Німеччині, Великобританії, Португалії, Австрії, США.

Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених (1996-1998, 2000-2002). За впровадження нових методів діагностики та лікування, професійну майстерність нагороджений Почесними грамотами МОЗ України (1999), Міністерства аграрної політики (2002), Полтавської обласної державної адміністрації (2002, 2008, 2009, 2011), Полтавської обласної ради (2012).

 

Зв'язок з викладачем /  Communication with the teacher: inskrypnyk@gmail.com

Кулішов Сергій Костянтинович

Кулішов Сергій Костянтинович

професор кафедри, доктор медичних наук, лікар вищої категорії з фаху "Терапія".

В 1974 р. закінчив Дніпропетровський медичний інститут.

В 1979-1982 рр. навчався в аспірантурі і захистив кандидатську дисертацію «Гемодинамічні і морфологічні аспекти алкогольної кардіоміопатії».

З 1982 р. асистент кафедри факультетської терапії, з 1993 р. – доцент цієї кафедри.

В 2004 році захистив докторську дисертацію за темою «Стан адаптаційних і реперфузійних синдромів у хворих ішемічною хворобою серця із оборотною і безповоротною ішемією міокарда: механізми, діагностика, обґрунтування терапії». З 2006 року – на посаді професора кафедри.

Автор 275 наукових і навчально-методичних робіт, 19 патентів на винаходи.

Здійснює розробку наукової теми «Запальний, ішемічний, больовий синдроми у хворих на ішемічну хворобу серця: тригери, роль супутньої патології, механізми, критерії діагностики, лікування» Номер НДР: 0112U003122.

Член IELA (International E-learning Assotiation) з 2010р.; член асоціації комп'ютерної науки і інформаційної технології (IACSIT – International Association of Computer Science and Information Technology).

З 2012 р., член редколегій журналів "INNOVATIVE MEDICINE AND BIOLOGY" Canadian International Monthly Reviewed Journal (CIJIMB) ISSN 1925-2188; International journal of pharmacology and pharmaceutical technology (IJPPT).

Кулішов С.К. приділяє особливу увагу до прикладної математики в медицині, кардіології, педагогиці, про що свідчать статті, тези та матеріали конгресів, конференцій, усні презентації. Більше інформації можна отримати через Google, ResearchGate, Kulishov S.K.

 

Зв'язок з викладачем /  Communication with the teacher: kulishov@meta.ua

Приходько Наталія Петрівна

Приходько Наталія Петрівна

кандидат медичних наук, асистент кафедри, відповідальна за навчально-методичну роботу кафедри

В 2006 р. закінчила Українську медичну стоматологічну академію.

З 2006 р. по 2008 р. навчалася в магістратурі з фаху «Внутрішні хвороби». З 2008 р. по 2011 р. – очний аспірант кафедри факультетської терапії з фізіотерапією. З 2011 р. – асистент кафедри внутрішньої медицини № 1.

В 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Роль клініко-анамнестичних, запальних факторів в прогнозуванні перебігу ішемічної хвороби», наук. керівники – д.мед.н., професор Кулішов С.К..

Автор 45 наукових праць і патенту України на корисну модель.

Членкиня Української гастроентерологічної Асоціації.

 

Зв'язок з викладачем /  Communication with the teacher: np.prykhodko@gmail.com

Сорокіна Світлана Іванівна

Сорокіна Світлана Іванівна

кандидат медичних наук, доцент, відповідальна за організацію лікувально-діагностичної роботи кафедри.

У 1977 р. закінчила з відзнакою Полтавський медичний стоматологічний інститут.

 З 1982 року по 1985 рік навчалась в аспірантурі за фахом «Нормальна фізіологія та функціональна діагностика», після закінчення якої захистила кандидатську дисертацію на тему: «Антиагрегаційна активність тканин серця різних тварин і людини».

З 1985 року працювала асистентом кафедр терапевтичного профілю, з 1991 року - на посаді асистента кафедри факультетської терапії , з 2002 року - доцент кафедри внутрішньої медицини №1.

У 2002 р. нагороджена знаком «Відмінник освіти України».

Має більше 120 наукових праць. Співавтор 6 посібників, зокрема, англійською мовою, у 2015 році «Сase history in internal medicine».

Співавтор 2-х національних підручників:

« Internal medicine: Part 1: cardiology, rheumatology, haematology» (2018)

« Внутрішні хвороби: у 2 частинах. Частина 2.» (2019).

Член медичної ради КП «ПОКЛ ім. М.В. Скліфосовського ПОР».

 

 

Зв'язок з викладачем /  Communication with the teacher: sosviv544@gmail.com

Шевченко Тетяна Іванівна

Шевченко Тетяна Іванівна

кандидат медичних наук, доцент, відповідальна за проведення практики з внутрішньої медицини студентів IV курсу.

В 1991 р. закінчила Хабаровський державний медичний інститут.

З 1992 р. працювала старшим лаборантом кафедри факультетської терапії. З 1996 р. по 2000 р. навчалась в аспірантурі. З 1995 року – асистент кафедри факультетської терапії. З 2008 року – доцент кафедри внутрішньої медицини № 1.

В 2001 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Діагностика змін структурно-функціонального стану міокарда у хворих на есенціальну гіпертензію молодого віку».

Автор 75 наукових і навчально-методичних праць. Відповідальна за проведення практики з внутрішньої медицини студентів IV курсу медичного факультету.

Член центральної методичної комісії факультету з підготовки іноземних студентів.

Член ESC (European Society of Cardiology).

Відповідальна за роботу кардіологічного віділення КП «ПОКЛ ім. М.В. Скліфосовського ПОР».

 

Зв'язок з викладачем /  Communication with the teacher: shevchenkot67@gmail.com

Третяк Наталія Григорівна

Третяк Наталія Григорівна

кандидат медичних наук, доцент.

В 1978 році закінчила Полтавський медичний стоматологічний інститут.

В 1986 році закінчила аспірантуру в Українському інституті удосконалення лікарів терапевтів в м. Харків і захистила дисертацію на тему: «Гормональний статус хворих (за показниками адаптаційних гормонів в сироватці крові) на різних етапах розвитку виразкової хвороби 12-палої кишки».

З 1985 року асистент кафедри факультетської терапії, з 2006 року – доцент цієї кафедри.

Автор 178 друкованих робіт, 2 раціоналізаторські пропозиції, 7 винаходів.

 

Зв'язок з викладачем /  Communication with the teacher:  natalytretiak@gmail.com

Шапошник Ольга Анатоліївна

Шапошник Ольга Анатоліївна

кандидат медичних наук, доцент кафедри.

В 2001 р. закінчила Українську медичну стоматологічну академію.

2002-2003 рр. – старший лаборант кафедри факультетської терапії з фізіотерапією. З 2003 р. по 2005 р. клінічний ординатор.З 2006 р. по 2009 р. – очний аспірант кафедри факультетської терапії з фізіотерапією. З 2009 року – асистент, з 2020 кафедри – доцент кафедри внутрішньої медицини №1.

У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: "Роль аутоімунного запалення, білків теплового шоку, обміну цитокінів у перебігу гострого інфаркту міокарда".

Автор 56 наукових праць і патенту України на корисну модель.

Співавтор 3 навчальних посібників: «Історія хвороби з внутрішньої медицини» (2016);

«Болезни органов пищеварения.Терапевтические и хирургические аспекты гастроентерологи со стоматологической патологией/ Руководство для врачей» (2017);

«Aging as result of racemic oxymoron, fractal and anti-fractal, Moebius strip like processes» (2018);

Член асоціації превентивної та антиейджингової медицини.

 

 

Зв'язок з викладачем /  Communication with the teacher: olga.shaposhnyk2017@gmail.com

Кудря Ірина Павлівна

Кудря Ірина Павлівна

кандидат медичних наук, асистент кафедри, відповідальна за виховну роботу кафедри, профорг.

В 2005 р. закінчила Українську медичну стоматологічну академію.

З 2005 р. по 2007 р. навчалася в магістратурі з фаху «Загальна практика – сімейна медицина». З 2007 р. по 2010 р. – очний аспірант кафедри факультетської терапії з фізіотерапією. З 2010 р. – асистент кафедри внутрішньої медицини № 1.

У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: "Особливості вегетативного дисбалансу, стресорної активності та запального процесу у хворих на ішемічну хворобу серця у поєднанні з артеріальною гіпертензією".

Автор 63 наукових праць, патенту України на корисну модель, співавтор навчального посібника «История болезни по внутренней медицине» (2014).

 

 

Доступність для здобувачів: Зв'язок з викладачем /  Communication with the teacher:

 

Якимишина Лариса Іллівна

Якимишина Лариса Іллівна

Кандидат медичних наук, асистент кафедри

Закінчила Полтавський Державний медичний стоматологічний інститут в 1993 році.

 

З 2001 по 2008 роки лікар- кардіолог 1-ої МКЛ м. Полтава. З 2013 року присвоєна вища кваліфікаційна категорія за фахом «Кардіологія».

В 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Фармакогенетичний підхід в лікуванні гіпертонічної хвороби кандесартаном», науковий керівник д.мед.н., професор Кайдашев І.П. 

В 2010 році спеціалізація з фаху « Організація охорони здоров’я». З 2018 року присвоєна вища кваліфікаційна категорія за цим фахом.

В період з 2009 по 2018 роки працювала заступником головного лікаря Полтавської обласної станції переливання крові з трансфузійно-організаційної допомоги та лікарем-кардіологом Полтавського обласного центру боротьби та профілактики ВІЛ-інфекції.

 

Зв'язок з викладачем / Communication with the teacher: Jakymyshyna@gmail.com

 

 

                   

 

Щербак Ольга Василівна

Щербак Ольга Василівна

кандидат медичних наук, асистент кафедри, секретар кафедральних засідань

У 2012 році закінчила медичний факультет ВДНЗУ "УМСА".

У 2014 році захистила магістерську роботу на тему: «Особливості функціонального стану печінки у хворих на ішемічну хворобу серця». 

З 2014 року – асистент кафедри внутрішньої медицини №1. З 2014 р. по 2017р. – очний аспірант  кафедри внутрішньої медицини №1.

У 2018 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Оптимізація лікування хворих на ішемічну хворобу серця у поєднанні з неалкогольним стеатогепатитом з урахуванням функціонального стану печінки», науковий керівник – д.мед.н., проф. Скрипник І.М.

Автор і співавтор 26 наукових праць і патенту України на корисну модель.

Cекретар кафедральних засідань, лекційний асистент.

 

Зв'язок з викладачем /  Communication with the teacher: olga_hapon89@ukr.net

Лиманець Тетяна Володимирівна

Лиманець Тетяна Володимирівна

кандидат медичних наук, асистент кафедри, відповідальна за студентське наукове товариство кафедри

У 2010 році з відзнакою закінчила медичний факультет ВДНЗУ "УМСА".

У 2012 році захистила магістерську роботу. З 2012 по 2014 роки – клінічний ординатор кафедри. З 2014 року працює асистентом кафедри внутрішньої медицини №1.

У 2019 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Особливості антрациклінової кардіотоксичності у хворих на гострі гемобластози із супутньою ішемічною хворобою серця», науковий керівник – д.мед.н., проф. Скрипник І.М.

Автор і співавтор 37 наукових праць, 2 патентів України на корисну модель.

Учасник та доповідач численних конгресів, конференцій та семінарів в Україні та за її межами.

Пройшла стажування у Відкритому медичному інституті (Open Medical Institute) Американо-Австрійського Фонду у м. Зальцбург, Австрія, за програмами спеціалізованих семінарів «Онкологія: гематологічні новоутворення» та «Внутрішня медицина» у 2018 та 2019 роках.

Член Європейської гематологічної асоціації (ЕНА), Європейського товариства медичних онкологів (ESMO), Української онкогематологічної асоціації.

21.04.2018 року отримала  сертифікат Aptis General – Listening Reading Speaking Writing (Level C).

 

Зв'язок з викладачем /  Communication with the teacher: tlymanets@gmail.com

Савченко Леся Володимирівна

Савченко Леся Володимирівна

кандидат медичних наук, асистент кафедри

У 2013 р. закінчила медичний факультет ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія». У 2013-2015 роках проходила інтернатуру з фаху «Внутрішні хвороби» на базі 4-ої МКЛ м. Полтави.

У 2015-2018 роках навчалась в очній аспірантурі на кафедрі внутрішньої медицини №3 з фтизіатрією. З 2019 року – асистент кафедри внутрішньої медицини №1.

У 2019 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «ОПТИМІЗАЦІЯ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ В ПОЄДНАННІ З ОЖИРІННЯМ НА ОСНОВІ ВИВЧЕННЯ КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПОЄДНАНОЇ ПАТОЛОГІЇ», науковий керівник – д.мед.н., проф. Кайдашев І.П.

21.12.2018 року отримала  сертифікат Aptis General – Listening Reading Speaking Writing (Level В2).

 

Зв'язок з викладачем /  Communication with the teacher: lesyasavchenko1@gmail.com

 

Дубровінська Тетяна Володимирівна

Дубровінська Тетяна Володимирівна

кандидат медичних наук, асистент кафедри

У 2006 р. закінчила Українську медичну стоматологічну академію.

З 2008 р. по 2010 р. – клінічний ординатор кафедри післядипломної освіти лікарів-терапевтів з невідкладними станами Української медичної стоматологічної академії. З 2010 р. працювала лікарем-кардіологом палат інтенсивної терапії Полтавського обласного клінічного кардіологічного диспансеру, з 2015 року – на посаді завідуючої спеціалізованим кардіологічним відділенням для хворих на інфаркт міокарда з палатами інтенсивної терапії.

У 2015 році захистила кандидатську дисертацію на тему: "Оптимізація гіполіпідемічної терапії у хворих на інфаркт міокарда у поєднанні з неалкогольним стеатогепатитом",  науковий керівник – д.мед.н., проф. Скрипник І.М.

Автор численних наукових праць, патентів України на корисну модель, та навчальних посібників.

 

Зв'язок з викладачем /  Communication with the teacher:  tanyaD@i.ua

Криворучко Іван Григорович

Криворучко Іван Григорович

асистент кафедри, відповідальний за надання інформації на сайт кафедри, секретар екзаменаційної комісії.

У 2014 році закінчив медичний факультет №1 ВДНЗУ "УМСА".

У 2014 – 2016 роках проходив інтернатуру з фаху «Загальна практика – сімейна медицина» на базі ПОКЛ ім. М.В. Скліфосовського та Машівського центру ПМСД. З 2016 по 2019 рік працює старшим лаборантом, асистентом кафедри внутрішньої медицини №1. З 2019 року асистент кафедри внутрішньої медицини №1.

У 2016 році захистив магістерську роботу на тему: «Особливості розвитку та перебігу кардіоваскулярної патології у хворих на первинний остеопороз», науковий керівник – к.мед.н., доц. Іваницький І.В.

З 2020 року виконує кандидатську дисертацію на тему: «Взаємозв’язок патогенетичних механізмів розвитку синдрому подразненого кишечника та шляхи їх корекції», науковий керівник – д.мед.н., проф. Скрипник І.М.

Автор і співавтор 17 наукових праць.

Член Української гастроентерологічної Асоціації.

 

Зв'язок з викладачем /  Communication with the teacher:  kryvoruchko99@gmail.com

 

Островський Владислав Леонідович

Островський Владислав Леонідович

Старший лаборант та асистент кафедри внутрішньої медицини №1.

В 2018 році з відзнакою закінчив медичний факультет №1 ВДНЗУ "УМСА".

У 2018-2020 роках проходив інтернатуру з фаху «Внутрішня медицина» на базі ННІПО та КНМП «Кременчуцька перша міська лікарня ім. Т.О. Богаєвського»

З 2020 року працює старшим лаборантом та асистентом на кафедрі внутрішньої медицини №1. Спеціаліст медицини з фаху «Внутрішні хвороби»

Автор і співавтор 5 наукових праць.

Відповідальний за електронну поштову скриньку кафедри (vnutrmedicine1.umsa2020@gmail.com), лекційний асистент.

 

Зв'язок з викладачем /  Communication with the teacher: theostriywork@gmail.com


Городинська Олена Юріївна

Городинська Олена Юріївна

Асистент кафедри внутрішньої медицини №1, магістр медицини з фаху «Внутрішні хвороби», заочний аспірант кафедри ендокринології з дитячими інфекційними хворобами.

У 2011 році з відзнакою закінчила медичний факультет ВДНЗУ "УМСА"

У 2011-2013 роках проходила інтернатуру з фаху «Внутрішні хвороби» на базі 1-ої МКЛ м. Полтави.В 2013 році пройшла спеціалізацію з фаху «Ендокринологія». З 2013 року – лікар-ендокринолог ендокринологічного відділення Полтавської обласної клінічної лікарні ім. М.В. Скліфосовського, потім лікар-ендокринолог ДЗ «Відділкової клінічної лікарні ст. Полтава СТГО «Південна залізниця». 

У 2013 році захистила магістерську роботу на тему «Особливості розвитку і перебігу аутоімунного тиреоїдиту та гіпотиреозу, які обумовлені йододефіцитом в Полтавській області», науковий керівник – д.мед.н., проф. Бобирьова Л.Є.

 В 2013 році вступила до очної аспірантури кафедри ендокринології з дитячими інфекційними хворобами, тема дисертаційної роботи: «Особливості клінічного перебігу та комплексної терапії гіпотиреозу в поєднанні з ІХС в залежності від віку та тривалості захворювання», науковий керівник – д.мед.н., проф. Бобирьова Л.Є.

З 2017 р. – асистент кафедри внутрішньої медицини № 1. 

Автор і співавтор 21 наукових праць, в тому числі співавтор навчального посібника «Діагностика та лікування йододефіцитних захворювань» (2016). 

 

Зв'язок з викладачем /  Communication with the teacher: lena.gorodinskaya@gmail.com

Радіонова Тетяна Олександрівна

Радіонова Тетяна Олександрівна

аспірант, асистент кафедри

В 2014 році з відзнакою закінчила медичний факультет ВДНЗУ "УМСА". 

У 2016 році захистила магістерську роботу на тему «Лактазна недостатність у гастроентерологічних хворих»,  науковий керівник – д.мед.н., проф. Скрипник І.М.

В 2016 році вступила до очної аспірантури на кафедру внутрішньої медицини № 1 та розпочала роботу над написанням кандидатської дисертації на тему «Клініко-морфологічні особливості та лікування хронічного гастриту у хворих на цукровий діабет типу 2» під керівництвом д. мед. н., професора Скрипника І. М. 

Лауреат премії Національної академії медичних наук України та Асоціації працівників медичних вузів України за значні успіхи в науковій діяльності.

Автор і співавтор 20 наукових праць, в тому числі закордоном.

 

Зв'язок з викладачем /  Communication with the teacher: tetiana.radionova.1991@gmail.com

Пархоменко Вікторія Володимирівна

Пархоменко Вікторія Володимирівна

aсистент та заочний аспірант кафедри

У 2013 році закінчила медичний факультет Українська медична стоматологічна академія.

У 2015 році захистила магістерську роботу на тему: «Особливості клінічного перебігу та лікування кислотозалежних захворювань у осіб похилого віку», під керівництвом д. мед. н., професора Скрипника І. М.

У 2015 році вступила до заочної аспірантури на кафедрі внутрішньої медицини №1 та розпочала роботу над написанням кандидатської дисертації на тему: «Клініко-морфологічні особливості та лікування гастропатій, індукованих нестероїдними протизапальними засобами, у хворих на ішемічну хворобу серця похилого віку» під керівництвом д. мед. н., професора Скрипника І. М.

 

Зв'язок з викладачем /  Communication with the teacher: parkhomenko1803@gmail.com