22 вересня 2021 року (05322) 2-42-45 (кафедра) Мапа сайту

На кафедрі навчаються студенти 4 та 6 курсів медичного факультету №1 і №2, міжнародного факультету за спеціальністю 222 «Медицина», а також студенти зі скороченим нормативним терміном навчання. Проводиться навчання студентів медичного факультету №2 за спеціальністю 228 "Педіатрія". Робочі навчальні програми за нормативними та вибірковими дисциплінами розроблені згідно з освітньо-професійною програмою другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 222 «Медицина» та 228 "Педіатрія".


Навчальні дисципліни, що викладаються на кафедрі:

1. Нормативні дисципліни:

  • для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 222 «Медицина»:

Модуль 1. Основи внутрішньої медицини (гастроентерологія, пульмонологія, гематологія) - 5,0 кредитів; кількість годин загальна – 150, лекційних – 34, практичних – 96, самостійна робота – 20.

  • для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 228 «Педіатрія»:

Модуль 1. Основи внутрішньої медицини (гастроентерологія, пульмонологія, гематологія) - 2,5 кредити; кількість годин загальна – 75, лекційних – 6, практичних – 30, самостійна робота – 39.  

 

 

Співробітники кафедри є співавторами 5 національних підручників:

Скрипник І.М. // Гастроентерологія: Підручник у 2-х томах. – Т. 2 /За ред.. Н.В. Харченко, О.Я. Бабака: ЦМК з ВМО МОЗ України. - Кропивницький ПП «Поліум», 2017. – С. 147-191.

Internal Medicine: in 2 books. Book 1. Diseases of the Cardiovascular and Respiratory Systems: textbook / N.M. Seredyuk, I.P. Vakaliuk, R.I. Yatsyshyn et al. Київ, Медицина., 2019. – 664 + 48 кольор. вкл. (наук. редактор: проф. Скрипник І.М.).

Внутрішні хвороби: у 2 частинах. Частина 1. Розділи 1-8: підручник / Л.В. Глушко, С.В. Федоров, І.М. Скрипник та ін. – Київ, Медицина., 2019. – 680с. (співавтори: проф. Скрипник І.М., доц. Маслова Г.С.).

Внутрішні хвороби: у 2 частинах. Частина 2. Розділи 9-24: підручник / Л.В. Глушко, С.В. Федоров, I.М. Скрипник та ін. / Київ, Медицина., 2019. – 584с + 6 к.вкл (співавтори: проф. Скрипник І.М., доц. Гопко О.Ф.).

«Внутрішня медицина = Internal medicine: Part 1 (cardiology, rheumatology, haematology): textbook for English-speaking students of higher medical schools / edited by Professor M.A. Stanislavchuk and Professor V.A. Serkova. – Vinnytsia : Nova Knyha, 2018. – 392 p. (автори: проф. Скрипник І.М., доц. Маслова Г.С., доц. Сорокіна С.І., доц. Гопко О.Ф.).