22 вересня 2021 року (05322) 2-42-45 (кафедра) Мапа сайту

Кафедра внутрішньої медицини №1 створена наказом МОЗ від 11 липня 1974 р. при Полтавському медичному стоматологічному інституті і мала назву кафедра факультетської терапії.

В 1987 році змінено назву кафедри на кафедру внутрішніх хвороб №1.

В 1994 році змінено назву інституту на Українську медичну стоматологічну академію і назву кафедри на кафедру факультетської терапії з фізіотерапією.

В 2008 році згідно виконання заходів щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої медичної та фармацевтичної освіти, кафедра перейменована на кафедру внутрішньої медицини №1.

Базовими відділеннями кафедри є кардіологічне, гастроентерологічне та гематологічне відділення Полтавської обласної клінічної лікарні ім. М.В. Скліфосовського та терапевтичне і фізіотерапевтичне відділення Полтавської обласної клінічної лікарні відновного лікування і діагностики.

З метою оптимізації навчального процесу створена філія кафедри м. Миргороді на базі СКК «Миргородкурорт».

 

Перший завідувач кафедри – доктор медичних наук, професор Дудченко Максим Андрійович.

В 1943 закінчив Ленінградську Військово-медичну академію. Учасник бойових дій Великої Вітчизняної війни, нагороджений 5 бойовими орденами і 25 медалями. З 1950 по 1960 р. був начальником лікувального відділення і зав. науково-експериментальної лабораторією Трускавецького військового клінічного санаторія Міністерства Оборони. В період 1960-1974 р. завідувач кафедри факультетської терапії Актюбинського медичного інституту. З 1974 до 1990 р. - завідувач кафедри факультетської терапії Полтавського медичного стоматологічного інституту, з 1990 р. - професор кафедри.

Автор понад 300 наукових та навчально-методичних робіт, серед яких 6 монографій і 5 навчальних посібників, керівництво для лікарів. Наукові напрямки професора М.А. Дудченко: хронічні хвороби нирок (сечокам'яна хвороба, гломерулонефрити), захворювання серцево-судинної системи (ішемічна хвороба серця, атеросклероз, гіпертонічна хвороба, серцева недостатність), гастроентерологічна патологія (виразкова хвороба, гепатити, цирози печінки). Під його керівництвом захищено 38 докторських та кандидатських дисертацій.

За успіхи в навчальній, науковій, виховній роботі нагороджений Грамотою Президії Верховної Ради УРСР, Почесною грамотою та пам'ятною медаллю С.П.Боткіна, орденом Богдана Хмельницького, орденами Червоного прапора, Вітчизняної війни І та ІІ ступеня, Червоної зірки та медалями.

 

З 1990 по 2011 роки кафедрою завідував професор Воробйов Євген Олексійович.

В 1972-1974 р. - асистент кафедри внутрішніх хвороб стоматологічного факультету, з 1974 р. – асистент кафедри факультетської терапії Полтавського медичного стоматологічного інституту, з 1980 р. - доцент цієї ж кафедри, а з 1990 року завідувач кафедри факультетської терапії / внутрішньої медицини №1.

У 1991 році йому присвоєно вчене звання професора.

В 1984-1987 рр. – заступник декана лікувального факультету, з 1989 р. - проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи академії, у період з 1998 по 2010 рік також опікувався питаннями післядипломної освіти.

Автор 228 наукових і навчально-методичних робіт, 8 винаходів і 25 раціоналізаторських пропозицій. Під його керівництвом підготовлено 4 кандидата медичних наук, видано посібники «Внутрішні хвороби», «Клінічні лекції з внутрішніх хвороб».

Нагороджений Грамотою Кабінету Міністрів України, двічі Почесною Грамотою Міністерства охорони здоров'я України, Почесною Грамотою Міністерства освіти України, Знаком "Відмінник освіти" та "Відмінник охорони здоров'я".

 

З 2011 по 2017 роки кафедрою внутрішньої медицини №1 завідував професор Скрипник Ігор Миколайович

Скрипник І.М. із відзнакою закінчив лікувальний факультет Полтавського Державного медичного стоматологічного інституту у 1993 році. В 1993-1995 роках проходив інтернатуру з терапії на базі 1-ої міської клінічної лікарні м. Полтави. З 1995 року працює в академії: на посаді старшого лаборанта – з 1995 по1996 роки, асистента – з 1996 по 1998 роки. З 1998 по 2004 роки працював на посаді доцента кафедри післядипломної освіти лікарів-терапевтів. У 2000 році отримав вчене звання доцента. З 2004 по 2008 роки працював на посаді професора кафедри внутрішніх хвороб та медицини невідкладних станів. У 2005 році йому присуджено вчене звання професора. З 2008 по 2011 роки працював завідувачем кафедри внутрішніх хвороб та медицини невідкладних станів. З серпня 2011 року – завідувач кафедри внутрішньої медицини №1.

У 1996 році захистив кандидатську дисертацію на тему "Зниження резистентності слизового бар'єра шлунка при стресі і виразковій хворобі та її корекція даларгіном" (наукові керівники – професор Л.М.Тарасенко, професор М.М. Потяженко).

Докторську дисертацію на тему «Обґрунтування диференційованої патогенетичної терапії пептичної виразки у поєднанні з іншими захворюваннями органів травлення» зі спеціальності 14.01.02 – внутрішні хвороби захистив у 2003 році (наукові консультанти – професор І.І. Дегтярьова, професор Л.М.Тарасенко).

Автор і співавтор 705 наукових праць, з них 17 патентів України на винахід, 12 навчальних посібників та підручників. Під його керівництвом захищена 1 докторська дисертація, 6 кандидатських дисертацій та 12 магістерських робіт.

Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених (1996-1998, 2000-2002). За впровадження нових методів діагностики та лікування, професійну майстерність нагороджений Почесними грамотами МОЗ України (1999), Міністерства аграрної політики (2002), Полтавської обласної державної адміністрації (2002, 2008, 2009, 2011), Полтавської обласної ради (2012).

 

З 2017 року  кафедру очолює доцент Маслова Ганна Сергіївна

Закінчила з відзнакою медичний факультет Української медичної стоматологічної академії в 1999 р. З 1999 по 2000 р. – лікар-інтерн з фаху «Терапія» 1-ої МКЛ м. Полтави. 2000-2005 р. – лікар-терапевт жіночої консультації Полтавського міського клінічного пологового будинку. В 2005-2007р. навчалась в клінічній ординаторі з терапії на кафедрі післядипломної освіти лікарів-терапевтів, з 2007 – в очній аспірантурі на кафедрі післядипломної освіти лікарів-терапевтів . В 2009 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Особливості патогенезу, лікування та профілактики ерозивно-виразкових уражень гастродуоденальної зони у хворих на гемобластози», наук. керівник – професор Скрипник І.М. З 2010 по 2011 рік працювала асистентом кафедри внутрішніх хвороб та медицини невідкладних станів, з 2011 по 2014 рік – асистентом кафедри внутрішніх хвороб №1. З 2014 року – доцент кафедри внутрішньої медицини №1. Працює над виконанням докторської дисертації на тему «Патогенетичне обґрунтування диференційованого підходу до профілактики уражень печінки у хворих на гемобластози із надмірною вагою і ожирінням» за спеціальністю 14.01.36 – гастроентерологія (науковий консультант – д.мед.н., проф. Скрипник І.М.). Автор і співавтор 100 наукових робіт.